Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
https://www.traditionrolex.com/2

HOLAŠOVICE

VÝROBA EKOLOGICKÝCH PILINOVÝCH BRIKET


Úvod  » holašovické stonehenge  » jak se chovat ve stonehenge


Jak se chovat ve Stonehenge


Pokyny pro pobyt v tomto soukromém areálu, který je vlastnictvím rodiny Jílkových, Holašovice č.p.38.

 

Do tohoto prostoru se vstupuje pouze pěšky. Motorové dopravní prostředky se parkují mimo areál. Výjimku mají pouze lidé těžko chodící a lidé na invalidním vozíku. Ti mohou s dopravními prostředky, po telefonické domluvě, zajet až ke kamennému kruhu.
Při vstupu s pejsky si je majitelé ponechají na vodítku a pokládáme za samozřejmost, že po nich odklidí mimo tento areál i jejich případné výkaly. Koupání psů v jezírku u kamenného kruhu je zakázáno. Rovněž důrazně zakazujeme lezení po kamenech.
Kamenný kruh slouží pouze pro jednotlivce na práci s energiemi u středového kamene. Za jiným účelem do prostoru kruhu prosím nevstupujte a respektujte soukromí návštěvníka, který v něm s energií právě pracuje. Před vstupem do kruhu si rovněž ověřte, zda návštěvník nečerpá energii z opačné strany středového kamene. Práce s energiemi v kruhu by jedinci neměla trvat déle jak cca 5 minut. Delší pobyt při snímání energie, zády ke středovému kameni z příchozí strany od Holašovic a čerpání té pozitivní, zády ke středovému kameni ze strany směrem k lesu, by již nemusel být pro organismus prospěšný a je nadbytečný. Tato informace je jednak pro ty, co již v kamenném kruhu jsou a rovněž pro nově příchozí, kteří také chtějí s energií kruhu pracovat a čekají na jeho uvolnění předchozím návštěvníkem. V bezprostřední blízkosti kruhu prosím nehlučte. 
Toto rovněž platí pro nově vzniklá meditační a léčebná místa napravo od informačního přístřešku z příchozí strany, pro prostor u velkého kamene v horní části areálu, u kamenů v blízkosti jezírka a pro vysečená místa mimo přístupovou pěšinku v rámci areálu.
Všude vznikla meditační místa s přítomností vysokých astrálních duchovních bytostí.
Pokud v areálu lidé meditují nebo se léčí, potřebují soukromí a klid. To je rovněž i jeden z hlavních důvodů, proč požadujeme, aby psí doprovod návštěvníků byl na vodítku.
Do kruhu by neměli vstupovat lidé s kardiovaskulárními problémy a ženy ve vysokém stupni těhotenství. Pokud jsem zde s lidmi pracovala a psychotronicky jim vstup do kamenného kruhu zprostředkovávala, jmenované skupině návštěvníků nebyl vstup nikdy povolen.

Areál je ohraničený provázky, u kterých jsou nasázeny keříky živého plotu. Takto zhotovený plot prosíme nepřekračujte a po keříkách nešlapte. Rovněž prosíme, abyste nedopalky cigaret a jiné odpadky v areálu neodhazovali.

 

Příjemný pobyt v tomto prostoru přejí Jílkovi.
Telefonní kontakty: Miloslava Jílková +420 605 137 718 | Václav Jílek +420 602 243 132

Sdělení prožitků návštěvníků kamenného kruhu při správném postupu jednorázového snímání energie z těla a čerpání pozitivní energie u středového kamene.

 

Nejčastěji návštěvníci vnímali brnění konečků prstů, celých rukou, nohou, bušení srdce, zrychlené dýchání, ústup bolesti hlavy, ruky, břicha, ústup alergických potíží….. Návštěvníci se při pobytu u středového kamene cítili uvolněně a příjemně.
Mezi specifické, méně často se projevující prožitky, patří vyvolaný pláč v tomto prostoru, pocitový tlak na ramena a tíhu celého těla, zvedání rukou do upažení, pocit náhlého tepla nebo naopak chladu, střídání různých barev a jejich odstínů před zavřenýma očima, vybavení představy zářícího slunce, spousty očí, které návštěvníka sledují, jak se kolem něj ovíjí zlatá spirála, přitažení ke středovému kameni nebo vtažení přímo do jeho nitra ……
Mizivé promile návštěvníků při vstupu do areálu nebo do kamenného kruhu pocítilo nevolnost. V tomto případě je potřeba dané místo opustit a negativní pocity respektovat.
Dvěma návštěvnicím se u středového kamene vybavila situace, jak je někdo vraždí, což pravděpodobně byla negace jejich skutečného zážitku z minulých životů .
Věřím, že až na mizivé promile negativních prožitků, se v tomto areálu budou lidé cítit příjemně a pocítí zde zajímavé duchovní a fyzické prožitky.
K vylepšení fyzična v kamenném kruhu, což se děje sejmutím negativní energie a opatřením organizmu pozitivní energií, přibyl v prostoru mezi informačním přístřeškem a dvaadvaceti tunovým kamenným srdcem, kámen, který léčí zprůchodňováním energodrah /meridián/ v těle. Na kámen se vstupuje ze strany informačního přístřešku. Léčebný proces probíhá vleže, kdy návštěvník leží příčně přes kámen s nataženýma nohama, rukama podél těla a hlavou na vyvýšené části kamene. Pokud do pěti minut nic nepocítí, s kamene odejde. Pokud zprůchodňování energodrah v těle probíhá, člověk toto začne pociťovat tím, že vnímá tu část těla, kde zprůchodňování probíhá, buď pouze tím, že si tuto část těla uvědomuje, nebo mírnou až palčivou bolestí, podle toho, jak intenzivně je potřeba energodráhy zprůchodnit. Aby návštěvník vše vnímal, je potřeba se odosobnit zavřením očí a uvedením se do stavu polospánku . Na kameni je potřeba zůstat tak dlouho, dokud veškeré pocity a bolest neodezní /cca 5 minut /. Pokud jsem zde s návštěvníky pracovala, bylo dovoleno, aby se na kameni léčili i lidé se srdečními problémy. Tito při léčení pociťovali palčivou bolest na prsou, která postupně odezněla, návštěvník se poté cítil lehce a dobře.
Zapsala Miloslava Jílková .

Ohlasy návštěvníků kamenného kruhu.

 

Dobrý den,
chci vám touto cestou poděkovat za nevšední zážitek v kamenném kruhu. Já se energií zabývám asi 10 let a energie cítím, na rozdíl od jiných. Protože špatně vidím, přečetla jsem si až doma na PC Vaše sdělení, když jsem si ho zvětšila. Moje pocity se shodovaly s tím co popisujete. Nejvíc energie jsem vyměnila s opodál stojícím kamenem, tedy já ho nazývám „vznešený“ . Byla to opravdu pecka, navíc barevná, vlny tmavorudé energie se přese mne přelévaly a náhle mě přešla migréna. Ve středu kruhu jsem rozpažila, ale dlouho jsem ruce neudržela, samovolně mi klesly. Mám pár fotek, které mi udělal manžel a když se napojím na energii „vznešeného“, tak ji cítím i dnes, ale mnohem méně. To mi stačí. 
Energie tam opravdu je, a určitě se bude i zvyšovat, bez ohledu na to, co kdo říká nebo neříká. 
Ještě jednou děkuji a srdečně zdraví Miroslava Halámková.

 


https://www.traditionrolex.com/2
DŘEVĚNÉ BRIKETY | ZEMNÍ PRÁCE | HOLAŠOVICKÉ STONEHENGE

JIHOBRIK v.o.s. | Jankov, Holašovice 38, 373 84 Dubné | IČ: 60647787, DIČ: CZ60647787 | mobil: +420 776 271 491, e-mail: jihobrik@jihobrik.cz


2010 - 2024 © JIHOBRIK V.O.S. | výroba ekologických pilinových briket | www.jihobrik.cz | GDPR